دوشنبه، بهمن ۰۱، ۱۳۸۶

نقطه‌ کور

یه چند صد سال‌ِ که توی‌ ماشین سه تا آینه هست. آینه‌ی وسط و دو تا آینه‌ی بغل. هر وقت هم شما بخواین بپیچین باید کله‌یِ مبارک رو بچرخونید که مبادا یه ماشین یا جانوری در نقطه‌ی کورتون باشد. یعنی واقعا با این همه پیشرفتِ تمدن یه نفر نمی‌تونه ایده‌ای بده که بشه با یه جور چیدن آینه‌ها نقطه‌ی کور رو هم بدون چرخوندن سر دید؟

4 comments:

ناشناس گفت...

The No Blind Spot Rear View Mirror
http://www.hammacher.com/publish/74978.asp?promo=new_items

ناشناس گفت...

My car has radar.

بیرونی گفت...

آینه‌های ماشینت را درست تنظیم کن

ناشناس گفت...

گردنت درد میکنه؟ این خپل های آمریکای شمالی گردنشون را هم تکان ندهند پس چه؟