چهارشنبه، دی ۲۷، ۱۳۸۵

...


"... Do not destroy your life if you are living in peace in Iran. Inja hich khabari nist ..."

برگرفته از یکی از ایمیل‌های گروه یاهوی irancanada2003

3 comments:

Saeed گفت...

Speaking of peace, I think we should all be worried about an imminent conflict if Ahmadinejad keeps promoting hatred.

Anyways, as you said, a handful earth of Iran rested in peace is a way more precious than anywhere else. However, even if there was no peace there, I'd have every reason to give up everything here and go back to do something.

navid گفت...

به قول ابراهیم نبوی آگاهان توضیح دادند:
1-چون ایرانیان خاله زنکند و دنبال حاشیند در جایی که خبری نیست نمی تونند زندگی کنند.
2-چون در تورانتو آدم احساس خارج بودن نمی کنه می خواهند با کمتر شدن ایرانیان بیشتر احساس خارج بودن بکنند.
3-گروه irancanada2003 مخصوص سران و مسئولین است زیرا آنها جزو معدود افرادی هستند که در ایران peace دارند و به اشتباه اقوام درجه یک خودرا به کانادا می فراستادند و رفته رفته قصد داشتند که خود نیز به این دیار بیایندد که این ایمیل اشتباه آنها را متذکر می شود.

ناشناس گفت...

گه خوردن. به ما که ساخته، فقط برعکس شما ازگلها چپ و راست جار نمیزنیم. خوش اومدین، برگردین برین همون خراب شده با مردم و دین تخمی.