پنجشنبه، شهریور ۱۰، ۱۳۸۴

یک روز بعد از انتخابات وقتی معلوم شد که احمدی‌نژاد کلی رای آورده دوستی ‌گفت:« شعار انتخاباتی احمدی‌نژاد آن قدر هم بی‌مسما نبود. مردی از جنس مردم.»

1 comments:

ناشناس گفت...

خط قرمز جون٬ دیروز ها مردم و جوانان ایران فکر میکردند که شاه تا اجاقش کور
نشده و پسری بدنیا بیاره دیگه شاهی بمردم هر گز نمیرسه٬نخست وزیر هم انتخاب
شاهه وزرا هم با اجابت شاه ووووو حالا لا اقل بعد از انقلاب از شر پدر به پسر
راحت شدیم این یک قدم بجلو برای مردمسالاری یعنی دو هزار پانصد سال انطوری
سلختیم حالا جخت ۲۵ سال نشده بعضی ها حول حولکی میخواهند با رایدمستقیم
مردم راس کار را انتخاب کنند نه بابا حوصله کن. احمدی نژاد سر فصل یک مژده
بمردم است که نخست وزیر از طرف شاه نمیخواهند بلکه از طرف مردم و خاتمی
امد و رفت و احمدینژاد دومی خواهد بود...تازه ان احمق بوش را بگو میخواد مردم
را بعقب ببرد دوباره شاه سگدست امریکا-انگلیس و ووو