پنجشنبه، شهریور ۱۹، ۱۳۸۳

خوشم می‌آید وقتی ایران را در گوگل جستجو کنیم، اولین جایی که می‌آید وب‌سایت CIA است.