یکشنبه، اسفند ۰۳، ۱۳۸۲

دیشب یکی می‌گفت : « این مردم تهران، آن دودی که هر روز میره تو گلوشون نوش جونشون! »