پنجشنبه، آذر ۲۷، ۱۳۸۲

در تورنتو بعضی‌ها به همین که چند نفر دور هم بنشینند و گپی بزنند و عرقی بخورند می‌گویند Networking !