یکشنبه، دی ۱۶، ۱۳۸۰

در خبرها آمده است که بر طبق دستورالعمل شوراي عالي انقلاب فرهنگي اهانت به رهبري و مراجع تقليد - و البته ده بيست مورد ديگر- از موارد ممنوع شده مراکز کافي نت محسوب مي شود.
اولا ما نفهميديم که جه لزومي دارد يک همچنين موضوعي در ابتداي هر قانوني يادآوري شود. در اين صورت بايد اول اين مصوبه همچنين يادآوري کرد که صاحبان کافي نت ها نبايد دزدي کنند، رشوه بگيرند و يا مثلا مغازه کناريشان را آتش بزنند.
و اما دوم اين که مگر کافي نت ها مي توانند به مردم عادي اهانت کنند که حالا رهبري و مراجع تقليد مثتثني شده اند؟