شنبه، شهریور ۰۳، ۱۳۸۶

رویای Gmail


4 comments:

mohammad گفت...

you can use yahoo! they have unlimited space.

Farhad گفت...

I second what mohammad said, you'll then have unlimited space, and you definitely would need it for all those unlimited spams yahoo can not filter :(

niMA گفت...

You are currently using 2318 MB (80%) of your 2893 MB. :P

Qasem گفت...

میلهایی را که لازم نداری می‌توانی سریع پیدا کنی و پاک کنی

http://mail.google.com/support/bin/answer.py?answer=7190&topic=1579

استفاده از چند تا ایمیل و اتوماتیک فورواردینگ هم مشکل را حل می‌کند